În anul 2010, PUKOVEN a achiziționat al doilea complex de reproducere si creștere a porcinelor în r.Nisporeni, s.Soltăneşti.

În anul 2015 s-a demarat un amplu proiect de reconstrucție şi modernizare al acestui complex iar în prezent ferma este populată şi dată în exploatare cu un efectiv de 2000 de scroafe cu ciclu deplin de producție.